logologoText

Rafræn skil

Skjalakerfi (málaskrár) eru varðveitt í svokölluðum skjalvörslutímabilum, sem oftast eru fimm ár. Við lok hvers skjalavörslutímabils þarf að loka öllum málum og fylgja settu verklagi. Við sjáum um að tilkynna skjalakerfi vinnustaða til opinbers vörsluaðila og almennt að koma reglu á þau mál.

Með skjalastjórnunarvinnu næst fram bætt nýting skjalakerfis (tölvuhugbúnaðar til skjalastjórnunar). Hjá Skipulagi og skjölum ehf. er veitt aðstoð við innleiðingu þeirra bættu vinnubragða sem skjalastjórnun felur í sér þannig að fjárfestingar í tölvubúnaði skili sér að fullu. Að lokinni upptöku skjalastjórnunar sjá starfsmenn síðan um daglega vistun og skráningu skjala á nýjum forsendum skjalastjórnunar.